J

OVERVIEW

$

Forstå plastik-industrien, lidt bedre

Vi producerer 400M tons plastik om året, og snart producerer vi dobbelt så meget

Når man køber og handler plastikprodukter vil det være en stor fordel at have en grundlæggende forståelse for hvordan plastikindustrien fungerer. Både økonomisk og for at imødekomme de meget nødvendige krav til bæredygtighed.

Det kræver at du får indsigt i de præmisser plastikindustrien virker i og hvilken anvendelse af plastik der benyttes. Der er for eksempel forskel på genanvendelse af plastik. Stor forskel.     

Der produceres i øjeblikket omkring 300-400 mio tons plastik årligt i verden, et tal som forventes fordoblet i de kommende årtier. Og det er ikke ligemeget hvad man efterspørger. 

Råmaterialet til alle de plastikprodukter som produceres kan lidt groft deles op i 3 grupper:

01. Virgin-plastik

For det første ’ny-varen’ (virgin), udvundet typisk af olie eller i mindre omfang af biobaseret materiale. Omkring 90% af alle de plastik produkter som produceres i EU, benytter pt. denne kilde.

02. Industri-plastik

Den anden gruppe er den som ofte kaldes ’industri-plastik’. Det er typisk, ensartet plastik affald direkte fra industrien eller andre steder, hvor plastik affaldet rimeligt nemt kan holdes adskilt i samme type. Eksempler på dette kunne være afklip eller fejl emner f.eks. fra en emballage fabrik, plade afskær fra en standse-maskine eller det kan være forskellige LDPE folier i form af poser, pallehætter, strækfilm ol fra udpakning og om- lastnings områder. etc. Grundet den lette tilgængelighed, ensartethed, og ikke mindst sporbarhed anvendes og benyttes det meste af dette plastik affald helt eller delvist i nye tilsvarende produkter.

De konkurrere oftest direkte mod ny-varen på pris, kvalitet og ikke mindst tilgængelighed.

De typer industri plastik affald som stadig ikke genanvendes, skyldes oftest at de er blandede eller forurenede i en eller anden udstrækning, der gør at de ikke prismæssigt kan konkurrer mod ny-varen eller forbrænding pga. proces omkostninger.

03. Post-consumer

Dette bringer os naturligt frem til den tredje gruppe kaldet ’post-consumer’. Denne gruppe udgør alt det plastik affald som opstår ude hos forbrugerne, når plast emner -typisk emballager- kasseres.

Denne gruppe er langt større i tonnage end industri plastik affaldet, alene i Danmark formodes vi at have over 300.000 ton af denne årligt.

Af årsager der nok fortrinsvis må tilskrives den lineære økonomi, udgør denne gruppe både i Danmark og på verdensplan langt den største udledning til natur, hav og forbrænding.  

Anvendelsen af denne fraktion i nye produkter er derfor også meget lav. I Danmark viser tal at der kun genanvendes omkring 16-18% fra denne gruppe. Uhensigtsmæssig design, sammenblanding og større proces, har samlet gjort at den ikke har kunnet konkurrere mod ny-varen, industriplasten eller energiudvinding/forbrænding/deponering.

Det er dog forhold som der nu arbejdes ihærdigt på at få lavet om på som følge af direktiver fra EU om mindre Co2 udledning, mere cirkularitet, og øget mekanisk genanvendelse.

 

BLOG/ Hvad siger eksperterne?

“Ragn-Sells will be climate positive in 2030 through innovative circular solutions that both detoxify and recycle back critical resources to society”

Vil du vide mere?

9 + 1 =

Share This
0
    0
    Din kurv