Smid miljørigtigt ud. Køb ditto ind.

Stiller du også krav til det plastik du køber?

Der er forskel på genanvendt plastik. Men det er ikke nemt at få øje på forskellen og vælge bæredygtighed. 

Her får du 3 enkle råd.

Almindeligt, genanvendt plastik gør ingen skade, men det flytter heller ikke noget på de målsætninger, vores nye klimaplan og EU ønsker løst nu. Nye tiltag er pakket flot ind i bæredygtighed, men i virkeligheden er der ikke meget nyt under solen. Det er svært at se forskel og vælge miljørigtigt. Men du skal ikke lade dig narre. 

 

Plastikråvarer kan lidt groft
deles op i 3 grupper:

01. Virgin-plastik

Virgin-plastik er rent og nyproduceret plastik, direkte udvundet af olie og i mindre omfang af biobaserede materialer.

Omkring 90 % af alle plastikprodukter, der produceres i EU, laves af virgin-plastik. Det er en absolut unødvendig overproduktion og rovdrift på klodens ressourcer, en produktion som oveni udleder store mængder unødig CO2.

Virgin-plastik har vundet stor indpas hos plastikindustrien, fordi det er et meget nemt materiale at arbejde med i produktionen. Mange plastikproducenter vinder i øjeblikket store gevinster på de pressede oliepriser, som gør virgin-plastik historisk prisdygtigt. Det tvinger samtidig mere bæredygtige alternativer i knæ.

Plastik bidrager i mange sammenhænge til bæredygtighed, og selv virgin-plastik er ofte mere miljøvenligt end for eksempel papirmaterialer, træ, bambus, uld, ol.

Virgin-plastik udfylder således stadig en vigtig rolle, hvor krav til kvalitet og hygiejne er meget høje, for eksempel i forhold til fødevarer, medico, børnelegetøj, ol. Men, i rigtigt mange tilfælde er det hverken nødvendigt eller miljøansvarligt at vælge virgin-plastik. Det bør være sidste udvej, men pris, kvalitet og produktionsvilkår gør, at det er både producenternes og forbrugernes mest foretrukne materialevalg. Det bliver oftest valgt på forkerte, miljømæssige præmisser, ganske enkelt fordi ingen stiller krav til at købe miljørigtigt plastik hvor end det er muligt.

 

02. Traditionel
genanvendelse af plastik 

Industrien. Her genanvendes plastik fra spildmaterialer eller fejlemner, hvor plastikken stadig er forholdsvis ren og ensartet, og derfor er rimelig nemt at genanvende.

Plastikrester vil i nogle tilfælde måske være en mere korrekt betegnelse end plastikaffald. Fordi materialet stadig er rent, ensartet og særdeles tilgængeligt, kan det konkurrere godt med virgin-plastik. Så snart de industrielle plastikrester bliver blandet eller i et vist omfang forurenet, bliver det ofte kategoriseret som uegnet til genanvendelse. 
Omkostningerne i forhold til virgin-plastik bliver hurtigt for store. 

 

Post-Consumer. Den absolutte største produktion af plastikaffald opstår ude hos forbrugerne. Deraf navnet: ’Post-Consumer’. Alene i Danmark formodes det, at der hvert år produceres over 200.000 tons. Udviklingen har samtidig ikke fulgt med på post-consumermarkedet, og anvendelsen af denne fraktion i nye produkter er derfor også meget lav. I Danmark viser tal, at der kun genanvendes omkring 16-18%  fra denne kategori.

Det plastikaffald som genanvendes fra denne kategori, indgår oftest i de samme processer som dem der anvendes i industrien, måske med en indledende vaske proces.

I langt de fleste tilfælde er det rene og frasorterede fraktioner, der bliver genanvendt fuldt ud. Et ekempel på dette kan være de PET pantflasker vi smider i automaten i vores lokale supermarked. De genanvendes ofte til fremstilling af polyester fibre i tøj, samt bakker til kød, pålæg, ol.

Traditionel genanvendelse af det relativt rene og ensartede plastikaffald, fra henholdvis industrien og Post-Consumer, bygger på rimeligt nemme og ukomplicerede processer, der har været anvendt i årtier. Det udfylder en vigtig rolle, men det er langt fra løsningen på de udfordringer som hovedparten af vores plastikaffald stiller os over for, både lokalt og ikke mindst internationalt.

03. FAIR Plastic

FAIR Plastic er et nyt plastikråmateriale, der potentielt kan ændre og løse vores største udfordringer med alt det blandede og beskidte plastikaffald fra vores hjem, butikker og virksomheder. Ressourcer som vi i stort omfang ikke har udnyttet ordentligt hverken i Danmark eller i resten af verden, som et resultat af den lineære økonomis kortsigtede perspektiv.

Det vurderes, at minimum to tredjedele af al dansk plastikaffald ikke udnyttes ordentligt og meget forbrændes. Det forårsager høj udledning af drivhusgasser, og som belaster natur og miljø. Desuden forårsager det at vi må udvinde nye fossile råstoffer, en unødvendig proces der også bidrager til storeCO2-udledninger. Det vurderes fra EU at CObesparelsen ved genanvendelse er over 50%.

Med FAIR Plastic kan vi bevare jordens energireserver og udnytte de plastikråvarer, vi allerede har i kredsløbet.

Det er et kæmpe skridt frem i den rigtige retning for de krav og målsætninger, klimaplanen og EU har sat for 2030.

Potentielt kan vi med FAIR Plastic udnytte størstedelen af al dansk plastikaffald. Det åbner muligheden for, at vi kan genanvende alt vores eget plastikaffald med ansvarlige, cirkulære processer. 

FAIR Plastic skal ikke sammenlignes med hverken virgin-plastik eller traditionelt genanvendt plastik, men springet til at vælge bæredygtighed fra øverste hylde er meget lille. Det er præcis det, der gør FAIR Plastic stærk. Vores cirkulære løsninger er testet, afprøvet og klar til produktion. 

Har du noget, vi skal tale om?

Vi er altid nysgerrige efter nye cirkulære projekter og vi vil glæde os til at høre om dit. Den nye klimaplan vil ændre mange ting og skruer helt op for ambitionsniveauet.

Med FAIR Plastic kan du komme i gang med det samme: Vælg FAIR Plastic – klik her!

J

SE ALLE ARTIKLER

Bliv klogere på plastik og cirkulære løsninger med Kenneth Kaasgaard

Please feel free to stalk me on LinkedIN

Vil du vide mere?

14 + 15 =

– Powered by –

Share This
0
    0
    Din kurv